FRÜNDE FÖR IMMER UN EWICH 

 

 

 

Dat hant mer uns als kleene Pänz janz fest jeschwore

Un wie et im Läwe so kütt, leider hant mer uns verlore

Doch irjendwo un -wie, wor isch immer drop am hoffe

Und hüt, da hant mer uns janz zufällich wiederjetroffe

 

Klar hat dä Zahn der Zeit kräftich an uns erömjenaacht

 Janz ejal, minne Blutdruck ist janz schön in de Höh jejacht

Din Laache, holt immer noch ät Sönneken vom Himmelszelt

Din blaue Oje blinzele wie damols verführerisch in de Welt

 

Dat hat misch schon fröher jut jefalle un  schwach jemaat

Wat häste misch  alles verzellt un von de Zukuft so jesaaht

Isch han Disch dä Verzell  jeglöft, denn Du wors ja so flott

Dann op ehmol, do hatste  Schiss in de Bux , da warste fot

 

Nu stehste he bei ALDI plötzlisch för misch , nach 50  Johr

Häss kinn schwatte Locke mi, nur översichtlische jraue Hor

 Ejal , no fünf Minute , wore mer irjendwie widder janz eng

Isch glöw, dä Amor hät ne Pfeil  afjeschosse un och  jetroffe

......................... Peng

 

 

 

(c) by KUK